Search Term: null New Find
MT_176_Stockholm_1884

[Stockholm 5644 ?] 

[UCL Spec.Coll. repository [Box no] testimonial 176]

[Text Testimonial:]

[signature/s]


[Page 1]

1784  -  1884

והיה מעשה הצרקה שלום ועברת הצרקה השקת ובטה עד עולם


Sir Moses Montefiore

Did tröskeln till ett betndel-
Sefullt lifoskede, blirkar
I under Juds hägn tillba-
Ka pa en skittesrik forntid, pa
En lefnad uppfnld af djupt
Betndelsefulla werk och smnr-
Kad med de skönaste blommor
Nr var Religions örtagard:
בצדק ןבמשפט ובהסד וברחמים
Med rättfärdigbet och rättvisa,
Kärlek och barmhertighet.
Detta skede af Art lit manar
Hela Israel att stanna i all-
Varlig betraktelse Detför
Komma och vi till den man som
Hallit Juds namn heligt inför
all verlden och varit en heder för
Israel med djup tarksamhet och
Varma önskuingar pa haus he-
Dersdag: Matte den Illsmägtige
Länge bevara at ?der siälens
Helsa och kraft, hiertats värme,
Matte Man bevara ?der
ער מאה ועשלים שנה
Som en ära
För Israel, en välsignelse
För menskligheten

On the threshold of an im-
Portent period of your life, you
Look back with the aid of God on a
Past rich in varied experience,
On a career marked by works
Of deep significance, a life adorned
With the choicest flowers from the
Garland of our Religion:
בצדק ןבמשפט ובהסד וברחמים
With righteousness and justice, with
Love and charity
This period of your life invites all s
Real to pause inearnest meditation
In the memorable festival of the
Man who has glorified the name
Od God before all the world and hon-
Oured the name of Israel, we join
In testifying the deepest gratitude
And the most heartselt wishes:
May the Almighty grant unto
Thee a continual elasticity of mind
And kindliess of heart,
May He preserve thee
ער מאה ועשלים שנה
As an adornment
For Israel and a blessing to
Humanity.

Pa Israelitiska Församlingens i Stockholm vägnar
Dess Förestandare:

[Signatures]
Hemik Davidow
J. Levertin
A.E. Valentin
H. Nachmanson
S. Utan
Dr. G. Klein, Rabbin


Description:
Size: one page
Material:
Specifics script: ink, professional scribe
Observations:
Only one page letter with no cover. Leaf ornaments motif on the sides of the letter. Black-gold frame and a gold palm tree motif in the middle of
 the letter which divides the letter on two halfs. The first column is written in Swedish and there is an English translation in the second one.
 Red, gold and black ink was used on writting.