Search Term: null New Find
[Budapest, 1883]
[UCL Spec. Coll., Drawer 1, Signature: 232]

[Text testimonial/Hungarian:]

Diszoklevél 
a
Concordia
Budapesti jótékonysági egylet részéről
Sir Moses Montefiore, Baronet
ő méltóságának
t.c. 
Londonban 
a páratlan nemes emberbarátnak, hitrokonai
feládozó védelmezőjének és előmozdítójának 
századik éves születésnapjának ünnepe alkalmából 
a legmélyebb tisztelet és hódolattal ajánlva

Budapest, 1883, évi október hó 24. 

[Signatures/Hungarian:]
Dr. Reich Armin alelnök. 
Lovag Posner Károly Lajos ker.san[XXX]elnök.
Mandel S. titkár.  

[Text testimonial/German:]

Ehrendiplom
vom 
Budapester Wolthætigkeitsvereine
Concordia 
Sr. Hochwolgeboren
Sir Moses Montefiore, Baronet, 
pl. t.
In London, 
dem unvergleichlich edlen Menschenfreunde, 
dem aufopferungsvollen Beschützer und Förderer
seiner Glaubensgenossen
zur Feier seines hundertjährigen Geburtstages
in tiefster Hochachtung und Verehrung gewidmet

Budapest, am 24. October 1883

[Signatures/German:]
Dr. Herman Reichl  Vicepräses.
Carl Ludwig Ritter von Posner  könig Ratt. Präses. 
S. Mandel Secretär 


Description: 
66.2x50.1cm
Cardboard 
Single page
Printed, except for signatures
Architectural frame, typical of 19th-century eclectism, with miniatures (medallions?) representing “Beneficientia”, “Justitia”, “Concordia” and “Fraternitas” 
Between the two texts: picture representing Moses with the Tablets of the Law 
Above the picture: יחוה; Under the picture: בכל עת אוהב הרעואת, לצרה יולד (מ שלי ין ין)
Between the medallions: 
- וחסד ורחמים עשו איש את אחיו (זחרי זט) – Irgalmasságot és könyörületességet cselekedjék kiki az ő felebarätjával – Liebe und Erbarmen übt einer gegen den Andern. (Zach 7.9)
- Concordia Budapest jótékonysági egylet
- איש את רעחו יעז , ולאחיו יאמה חזק (ישעימא ו) – Kiki felebarátjának segitségére lengyen és az atyafiának mondja: erősödjél – Einer dem Andern stehen siebei u.zum Bruder sprichet jeder Sei stark (Jesaia 416)
Name of the firm under the frame: Posner K.L. Budapest